недеља, 17. јануар 2010.

Bio nekada FAKK...

Uredniku OVOGA bloga  je promaklo da je u decembru prošle godine obeleženo četrdeset godina lista FAKK.
Ali, ne mari... Ni sada nije (pre)kasno napisati nešto na tu temu.
Na primer, sadašnji novinar beogradskog VREMENA Milan Milošević je potekao iz redakcije tog kragujevačkog studentskog lista.
Prvi broj FAKKA je izašao 26. novembra 1969. godine, a ugašen je 1973. godine.
FAKK je pokrenula grupa studenata kragujevačkog Mašinskog fakulteta. List se prvo zvao "Mladi mašinac". Krajnje neambiciozno.
Šta se dalje dešavalo?! (Dakle, hronologija.)
Tih godina je bilo je rašireno uverenje da je FAKK "tu negde" uz beogradski "Student". Toliko dobar.
FAKK je izdavao Savez studenata, a štampao se u štampariju "Nove Makedonije" u Skoplju.
Navedimo neka od imena koja su stvarala FAKK, a danas nisu među živima: književnik Veša Obradović, karikaturista Ljubomir Milojević Ljubac, Živodrag Živković, književnik i istraživač narodne kulture Dragiša Vitošević, književnik Milan Nikolić, slikar Miloš S. Maksimović, Bane Obradović, Ivan Lađarski, Dragoslav Radovanović Perikle, vozač Bata Blažin, profesor kragujevačkog Mašinskog fakulteta Dušan Simić... Pesnik i prevodilac Bora Horvat...
Beogradsko VREME u svom broju od 17. decembra 2009. g. donosi tekst pomenutog M. Miloševića o obeležavenju godišnjice FAKKA pod naslovom - Nekad bilo, sad se pripoveda, a vi, ako hoćete da verujete, verujte.
Preporučio bih vam da pročitate navedeni TEKST.

Нема коментара: